Algo Cloud

Cloud pro veřejný sektor a státní správu, 1. díl

Cloud pro veřejný sektor a státní správu, 1. díl - Fotka
Produkty a služby

Digitální transformace se netýká pouze soukromých společností a firem. O digitalizaci státní správy a tzv. eGovernmentu se hovoří už dlouho. Co přinese cloud ve veřejném sektoru a státní správě občanům? A jaká je situace v Česku?

Informační koncepce České republiky počítá s vybudováním národního cloud computingu, tzv. eGovernment cloudu (eGc). Strategií pro implementaci eGc se stane hybridní cloud.

Koncepce eGc počítá u hybridního cloudu s rozdělením na dvě části:

 • Komerční část (KeGC – cloudové služby budou provozované komerčními subjekty s využitím jejich vlastních datových center a komunikační infrastruktury).
 • Státní část (SeGC – cloudové služby provozované v datových centrech a na HW i SW v majetku státu a provozované státními organizacemi).

Mezi hlavní cíle eGC patří navýšení efektivity, kvality a bezpečnosti informačních systémů (IS) a aplikací veřejné správy. Koncepce dále zavedením eGc počítá s výrazným snížením nákladů na provoz IS zejména ve srovnání se současným stavem.

 

Současný stav v ČR

Aktuální stav IS veřejné správy v ČR není příliš uspokojivý. Podle souhrnné analytické zprávy NÚKIB (národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost), která je součástí projektu přípravy vybudování eGc, mají v současné době orgány veřejné moci registrováno cca 7 500 různých IS. Velká část z nich je nakupována a provozována izolovaně, ačkoliv jde o prakticky stejné systémy. Jednotlivé orgány státní správy nemají jejich standardizovanou strukturu ani po investiční a provozní stránce.

IS jsou provozovány v malých datových centrech, z nichž je cca 85 % technologicky a provozně nevyhovujících. Ze 152 parametrů bylo 50 identifikováno jako kritické. Rozvoj IS je často významně omezený časovými prodlevami při přípravě velkých a komplexních veřejných ICT zakázek.

Celkové roční náklady na provoz IS orgánů veřejné správy se podle odhadů zprávy NÚKIB pohybují mezi 6,5–15,8 miliardami Kč ročně. Problémem je podle NÚKIB závislost na současných dodavatelích IS, tzv. „vendor lock-in“. Objednatel je v takových případech upoután smlouvou k danému poskytovateli a změny se prosazují jen obtížně.

Konzervativní odhad, který vychází ze zahraničních implementací státního cloudu, počítá s úsporou z využití eGc okolo 20 %. Roční úspory při využití eGc by pak mohly být v řádu jednotek miliard Kč.

 

Technologický optimismus

„Využívání cloudových služeb pomůže uspíšit digitalizaci služeb veřejné správy, což bude mít pozitivní dopad na občany. Občan bude mít k dispozici jednoduché, škálovatelné a bezpečné provozní prostředí informačních systémů veřejné správy,“ říká mluvčí ministerstva vnitra, které má eGc v gesci.

Svítá tak naděje, že konečně nebudeme muset různým státním orgánům opakovaně sdělovat totožné informace. Podle poptávky ministerstva vnitra z katalogu cloud computingu by se do cloudu měly převést následující registry:

 • Evidence obyvatel – evidence obyvatel s průběžnou kontrolou dat a napojením na další systémy.
 • Matrika – podrobná evidence matričních i souvisejících událostí, státní občanství, změna jména.
 • Registr nemovitostí – ucelený přehled o nemovitém majetku všech typů s aktuálními údaji z katastrálního úřadu.
 • Přestupky – evidence přestupků pro přehled a efektivní řešení všech fází životního cyklu přestupku.
 • Územní a stavební řízení – podpora činnosti stavebního úřadu při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem.
 • Správa hřbitovů – komplexní evidence hrobů, zesnulých, nájemců, majitelů i dalších hřbitovních údajů.
 • Legalizace a vidimace – ověření doslovné shody opisu nebo pravosti podpisu.
 • Městská policie – řešení všech fází přestupkového řízení s možností lustrace v registru přestupků.
 • Portál občana – nepřetržité zpřístupnění vybraných elektronických služeb občanům.

O dalším využití cloud computingu veřejnou správou vás budeme informovat v pokračování článku. Digitální transformace celé státní správy je skutečně běh na dlouhou trať. Oproti tomu digitalizaci firmy máme v Algotechu v malíčku. Obraťte se na nás, poradíme vám s implementací optimálního cloudového řešení právě pro vás.

Potřebujete cloudové řešení, ale
nevíte, jaké zvolit? Poradíme vám.
Zeptejte se odborníků
Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?
Zanechte nám na sebe kontakt, do 3 hodin se vám ozve náš cloud specialista.
 • Nejvyšší standard bezpečnosti dat - certifikace ISO 27001:2014
 • Naše podpora je dostupná nonstop na tel: +420 225 006 555
 • Cloud provozujeme ze 3 nezávislých lokalit
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo +420 225 006 555
Vaše zpráva
Vaše data jsou chráněna

Volbou „Odeslat” beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.