Algo Cloud

Proč je důležitá bezpečnostní analýza cloudu?

Proč je důležitá bezpečnostní analýza cloudu? - Fotka
Produkty a služby

V posledních letech se přesun do cloudu stává prioritou mnoha firem, protože se jedná o efektivní a levné řešení ukládání a sdílení dat, aplikací nebo CRM a ERP softwaru. Cloud podnikům nabízí konkurenční výhodu a usnadní práci, přesto je důležité před jeho implementací pochopit všechna související rizika. Pokud o nich víte, můžete se jim účinně bránit, nebo jim dokonce rovnou aktivně předcházet. Právě k tomu slouží bezpečností analýza cloudu.

Základní pravidla bezpečnosti v cloudu

Před samotným popisem bezpečnostní analýzy je na místě zmínit obecně platná pravidla pro bezpečné používání cloudu.

 1. Zaveďte systém zacílený na řízení rizik spojených s IT infrastrukturou.
 2. Vyhněte se lidským chybám zavedením uznávaných standardů a automatizovaných konfiguračních nástrojů.
 3. Mějte přístup k produkčním i testovacím prostředím kontrolovaných příslušným IDM (identity management).
 4. Nezanedbejte API. Rozhraní mějte zabezpečená pomocí autentizace nebo šifrování.
 5. Pokud využíváte PaaS nebo SaaS, mějte vypracovanou matici odpovědnosti mezi vámi a firmou, která spravuje vaše IT.
 6. Nepodceňujte geopolitiku. Pokud máte data uložena na území jiného státu, podléhají tamní legislativě. To může nést různá úskalí. Raději vsaďte na český cloud, jako je ten náš.
 7. Pokud jsou vaše data uložena na území Evropské unie, dbejte na GDPR.

Tip: Přečtěte si, proč mít data uložena v ČR a rozhodně ne nikde jinde.

Nejčastější potíže při používání cloudu aneb čemu čelíte

Jedním z běžných problémů souvisejících se zabezpečením cloudu je nesprávná konfigurace. Ta je hlavní příčinou mnoha narušení zabezpečení. Další častý problém je spojený se špatným nastavením uživatelských oprávnění. To může vést k nechtěnému přístupu nedůvěryhodných třetích stran, a tedy k narušení bezpečnosti.

Neefektivní správa uživatelských účtů, nedostatečné filtrování IP adres, statické přihlašování a zejména chybějící vícefaktorové ověřování (MFA), což je způsob zabezpečení, který využívá dva nebo více nezávislých zdrojů k potvrzení identity uživatele. Všechny tyto problémy usnadňují útočníkům maskovat své počínání za legitimní činnosti. Přitom neoprávněně manipulují s daty, která mohou vytěžit nebo znehodnotit.

V neposlední řadě je problémem nedostatečné nebo nesprávné protokolování, které je v cloudových systémech bohužel běžné. To ztěžuje odhalení, charakterizaci a obnovu napadených dat, což v důsledku vede k vyšším nákladům.

Bezpečnostní analýza cloudu je pak nezbytným krokem k identifikaci všech zmíněných problémů.

Bezpečnostní analýza cloudu

S tím, jak čím dál více firem přechází do cloudu, narůstá počet dat, která se v něm přenáší a uchovávají. S tak překotným rozvojem cloudu už nestačí kapacita platforem pro reaktivní detekci hrozeb a útoků. V současnosti je klíčové především proaktivní zajišťování bezpečnosti. To aktivně odhaluje v informačních systémech firem veškeré zranitelnosti a snaží se bránit hrozbám zvenčí i zevnitř společnosti.

Pokud provedete bezpečností analýzu cloudu, zjistíte, kde jsou vaše slabé stránky. Na základě této znalosti můžete navrhnout potřebná bezpečnostní opatření.

Jak postupovat?

 1. Proveďte analýzu současného stavu IT prostředí firmy
 2. Identifikujte konkrétní rizika a oblasti, které firmu ohrožují.
 3. Určete kroky, které povedou k překonání hrozeb.
 4. Tyto kroky implementujte.
 5. Informujte své zaměstnance o povedené analýze, odstraněných hrozbách a poučte je, jak jim předcházet.

Pokud se to zdá příliš složité, nezoufejte. Externí firma, jako jsme my, může bezpečnostní analýzu provést za vás.

Důvěřujte, ale prověřujte

I v případě důvěryhodných poskytovatelů cloudu je na místě provést bezpečností audit. Jak bylo řečeno výše, i neefektivní správa uživatelských účtů může vést k bezpečnostním problémům. Pokud nemáte vlastní IT oddělení nebo není dostatečně velké, můžete bezpečnostní analýzu přenechat externí firmě, která ji za vás provede. Výstupem, který získáte, budou všechna nalezená rizika a vypracovaná strategie, jak je odstranit.

V Algotechu navíc rovnou implementujeme všechna opatření, která posílí zabezpečení, a zajistí tak bezpečnost vašich dat. Také proškolíme vaše zaměstnance, abychom zabránili lidským chybám. Většina incidentů totiž vniká právě kvůli nim.

Povídejte se, co všechno umíme a bez závazků vyzkoušejte naše služby.

Potřebujete cloudové řešení, ale
nevíte, jaké zvolit? Poradíme vám.
Zeptejte se odborníků
Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?
Zanechte nám na sebe kontakt, do 3 hodin se vám ozve náš cloud specialista.
 • Nejvyšší standard bezpečnosti dat - certifikace ISO 27001:2014
 • Naše podpora je dostupná nonstop na tel: +420 225 006 555
 • Cloud provozujeme ze 3 nezávislých lokalit
Nechcete čekat na odpověď?
Zavolejte nám na číslo +420 225 006 555
Vaše zpráva
Vaše data jsou chráněna

Volbou „Odeslat” beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.